Medlemskab og kontingent


Ledøje Bylaug optager meget gerne nye medlemmer.

Vi håber, at alle i Ledøje og omegn vil være medlemmer!
Kontingentet er 150 kr. årligt pr. husstand, 100 kr. for pensionister.

Indmeldelse sker ved inbetaling af kontingent til:
Reg. nr. 2905, konto nr. 2551747525.
Husk at angive navn og adresse.

Indmeldelse kan også ske ved henvendelse til bestyrelsen.