L E D Ø J E   B Y L A U G


Næste aktivitet:

Juletræsting

Søndag 27/11 kl. 16:00 på Fredspladsen

- - -
Debat:

Ledøje på grusgravens rand?


Ledøje nord og vest er sammen med Vindekilde blevet udpeget af Region Hovedstaden som mulige områder til råstofindvinding. Det fremgår af et forslag til “Råstofplan 2016”, som Region Hovedstaden netop er ved at udarbejde.
Læs Forslag til Råstofplan 2016.

Mange (alle?) i Ledøje er fortørnede både over forslaget og over kort høringsfrist midt i sommerferieperioden.
Ledøje Bylaug ser naturligvis på forslaget og er på Facebook kommet med flg. kommentar:

Kære Ledøje.
Status opdatering den 15/7:
Vi har arbejdet på højtryk for at danne os et overblik over hvad vi kan gøre i forhold til forslaget til råstofplan 2016. Vi har talt med embedsmænd i Regionen samt politikkere og embedsmænd i kommunen for, at få mere styr på regelsættet og vores rettigheder samt selve processen som kan ende med, at Ledøje bliver udpeget til råstofområde for Region hovedstaden. Bylaugets bestyrelse havde i går morges møde med Egedal kommunes 2. viceborgmester og Formand for Planudvalget Ib Sørensen, byrådsmedlem og Formand for Teknik- og Miljøudvalget Peter Hansen samt byrådsmedlem og medlem at Teknik- og Miljøudvalget Bo Vest. På mødet fik vi fuld opbagning til vores modstand mod forslaget om Ledøje som råstofområde. Vi vil herefter arbejde tæt sammen med kommunen.
Derudover mødtes Bylauget i går aftes med en gruppe Ledøjeborgere. Vi har nedsat en strategigruppe, hvis formål er at få fjernet Ledøje som interesseområde fra regionsplanen.
Der er blevet udpeget nogle "Arbejdsgruppe formænd" som vil fokuserer på de enkelte emneområder i miljøvurderingen som er lavet i forbindelse med forslaget. Mere om dette i nærmeste fremtid.
Vi arbejder på for at stable et stormøde for alle byens borgere på benene. Foreløbig dato hedder den 2. August i uge 31. Endelig invitation følger senere når alle detaljer er på plads.
På vegne af Bylauget og strategigruppen
Morten Neergaard-Kofod.


Mødet har været afholdt. Ledøje Forsamlingshus blev fyldt!

Egedal Kommune har sendt høringssvar til regionen. Se Lokalavisen.dk 20/8 2016, Egedal Kommune: Nej til grusgrave.

Det er ikke praktisk muligt her på hjemmesiden at følge udviklingen. Hold i stedet øje med lokalaviserne og ikke mindst Facebookgruppen "Ledøje"..

Træfældning ved Ledøje Gadekær maj 2014

- - -

Busdrift i Ledøje i 2017

Egedal Kommune har haft planer vedr. ændret busdrift fra 2017 i offentlig høring.
Ledøje Bylaug har sendt et høringssvar. Se det her.
Det er i øvrigt muligt at følge kommunens behandling af høringer vedr. kollektiv trafik.
Tilmelding via kommunens hjemmeside.