L E D Ø J E   B Y L A U G


Se fotos fra Ledøje vha. Panoramio/Google Earth
Onsdag d. 10. februar kl. 19:00 - 21:00
Mødested: Ved Gadekæret, Ledøje Søndre Gade 5.
På baggrund af ideer fra sidste borgermøde d. 30. september 2015 har Habitats ApS udarbejdet et projektforslag til Ledøje Gl. Renseanlæg. Formålet med aftenen er at præsentere projektforslaget og få tilbagemeldinger og forslag til eventuelle justeringer. Det er også formålet at have en dialog om hvordan Ledøjes beboere kan være med til at passe arealet i fremtiden. Der vil være kaffe og kage undervejs.
Tilmeld dig via mail til philip@habitats.dk