L E D Ø J E   B Y L A U G
Panorama foto fra gadekæret i Ledøje

Husker du det rigtig gode vejr juleaften 2016?
Her er et foto, der kan dokumentere det.


Foto: Jonas Lindeløv, 24. december 2016