L E D Ø J E   B Y L A U G


Se fotos fra Ledøje vha. Panoramio/Google Earth


Du inviteres hermed til at tage initiativ og ejerskab over
udviklingen af et nyt grønt område i Ledøje. Mød op til en
inspirerende aften med oplæg og fælles ideudvikling.
ONSDAG D. 30. SEPTEMBER KL. 18:30 - 21:00
Mødested: 18:30-19:00: Spildevandsanlægget, Øbakkevej 5
Workshop: 19:00-21:00: Forsamlingshuset, Øbakkevej 6
Klik her og læs mere.

Træfældning ved Ledøje Gadekær