L E D Ø J E   B Y L A U GLedøje gadekær fra før stormen Bodil tog fat.
Klik på billedet for at se det i stor udgave.


GRØN DAG
27. april 2014
Læs om Grøn Dag og affaldsindsamling søndag 27.4 i Egedal Kommune her.

I Ledøje er vi naturligvis med. Mødestedet er fodboldbanen ved Lillesø kl. 10.Generalforsamling i Ledøje Bylaug
blev afholdt torsdag 6. februar 2014
Referat kommer på hjemmesiden senere.

Miljøtilstanden i Gadekæret og Lillesø
Torsdag d. 16. januar mødtes to biologer fra Egedal Kommune med bylauget m.fl. for at drøfte miljøtilstanden i Gadekæret, Lillesø og Præstesø.
Det blev et rigtig godt møde, hvor idéer og muligheder blev fremlagt.
Læs referatet fra mødet.


Sidste nyt om Frederikssundmotorvejen

Naboforum - Referat og præsentation fra mødet 4. marts
NB! Der er nyt om lokalområdet Ledøje-Smørum. Læs referatet her

Klik på kortet med tidsplanen for at se det i en større version.