L E D Ø J E   B Y L A U GLedøje gadekær fra før stormen Bodil tog fat.
Klik på billedet for at se det i stor udgave.


GRØN DAG
27. april 2014
 
Læs om Grøn Dag og affaldsindsamling søndag 27.4 i Egedal Kommune her.

I Ledøje er vi naturligvis med.
Mødestedet er fodboldbanen ved Lillesø kl. 10.

Miljøtilstanden i Gadekæret og Lillesø
Torsdag d. 16. januar mødtes to biologer fra Egedal Kommune med bylauget m.fl. for at drøfte miljøtilstanden i Gadekæret, Lillesø og Præstesø.
Det blev et rigtig godt møde, hvor idéer og muligheder blev fremlagt.
Læs referatet fra mødet.


Sidste nyt om Frederikssundmotorvejen

Ny rampe binder Frederikssundmotorvejen og Motorring 4 sammen, 02.04.2014 Vejdirektoratet åbner en ny rampe, som binder Frederikssundmotorvejen og Motorring 4 (M4) sammen ved Ballerup. Rampen åbner lørdag den 5. april og erstatter den nuværende tilkørsel til M4. Læs om det her.

Entreprenør klar til Smørum Parkvej, 24. marts 2014
Vejdirektoratet har indgået kontrakt med entreprenøren Barslund A/S om at bygge forlængelsen af Smørum Parkvej over golfbanen ved Smørum. Læs om det her.

Naboforum - Referat og præsentation fra mødet 4. marts
NB! Der er nyt om lokalområdet Ledøje-Smørum. Læs referatet her

Klik på kortet med tidsplanen for at se det i en større version.