L E D Ø J E   B Y L A U G
Grusgravning ved Ledøje

Region Hovedstaden er i gang med at udarbejde Råstofplan 2016. Den udlægger områder lige ved Ledøje som mulige graveområder for indvinding af grus.
Bl.a. Ledøje Bylaug har indsendt høringssvar til Region Hovedstaden.
Læs om det under Grusgravning ved Ledøje.


Fotos af vores skønne Ledøje gadekær

De to fotos er fra henholdsvis 24. december 2016 og 16. april 2017
Fotograf: Jonas Lindeløv.
Klik på billederne for at se dem i stor opløsning.