L E D Ø J E   B Y L A U G


Næste aktivitet:

Juletræstænding

søndag 27/11 kl. 16 på Fredspladsen

Juletræsfest

søndag 4/12 kl. 14-17 i Forsamlinghuset

- - -

Ledøje på grusgravens rand?

Både Ledøje borgere, Ledøje Bylaug og Egedal kommune siger "Nej tak" til Region Hovedstadens forslag om mulige områder ved Ledøje til råstofindvinding. Se her.
I slutningen af 2016 forventes Region Hovedstadens forslag til råstofplan - inkl. miljøvurderinger - at blive offentliggjort med efterfølgende høringsperiode. Først på dette tidspunkt står det klart, om de tre foreslåede råstofområder i Egedal stadig indgår i planforslaget.
Læs lidt mere under Grusgrav ved Ledøje?.
Se fotos fra Ledøje vha. Panoramio/Google Earth

Træfældning ved Ledøje Gadekær maj 2014

- - -